ANBOS is dé belangenbehartiger en dienstverlener voor de gediplomeerde schoonheidsspecialist in Nederland. ANBOS bevordert een gezonde ontwikkeling van de branche schoonheidsverzorging. Hierbij staat belangenbehartiging van de leden op sociaal, vaktechnisch en bedrijfseconomisch gebied voorop. Kwaliteit en het verder professionaliseren van het ondernemerschap in de branche zijn hierbij de speerpunten.

Het doel van ANBOS is de kwaliteit van het beroep en de beroepsuitoefening te bevorderen, zodat ondernemers in de schoonheidsverzorging zich kunnen onderscheiden en een goede en verantwoorde dienstverlening kunnen bieden. ANBOS-leden hebben een erkend diploma en zijn rechtmatig gevestigd. Naast deze garantie zijn er ook veel voordelen om voor een ANBOS-schoonheidsspecialist te kiezen.

Bij een schoonheidsspecialist van ANBOS kun je terecht voor uiteenlopende behandelingen van gezicht of lichaam. Instituut Perine heeft naast algemene behandelingen ook diverse specialisaties. Omdat deze specialisaties extra aandacht en expertise van de schoonheidsspecialist vragen, hebben wij hiervoor aanvullende vakdiploma’s behaald. Dit diploma hebben wij bij ANBOS geregistreerd, waardoor behandelingen voor o.a. acne en overbeharing in veel gevallen vergoed worden door zorgverzekeraars. Raadpleeg hiervoor jouw polisvoorwaarden of neem contact op met jouw zorgverzekeraar.

SKIN register

 SKIN is het Kwaliteitsregister van schoonheidsspecialisten in Nederland. Het SKIN register voor schoonheidsspecialisten is een waarborg voor kwaliteit. Er wordt gewerkt met een systeem voor accreditatie. Sinds 1 oktober 2020 is dit register in werking getreden.

Een Kwaliteitsregister (soms ook wel beroepsregister genoemd) is een register van personen die én de juiste basiskwalificaties bezitten, maar óók hun ontwikkeling blijvend op peil houden door middel van het volgen van scholing. Het register stelt voorwaarden op wanneer je het register binnen mag en onder welke voorwaarden je getoond blijft. Dit wordt aangegeven door middel van accreditatiepunten; dit zijn punten die je kunt behalen door scholing te volgen.

Périne is aangesloten zijn ANBOS en SKIN register