Glossy maandblad Nouveau en vakblad Estheticienne besteden in de maanden november en december volop aandacht aan instituut Périne.

Glossy maandblad Nouveau december 2014

Vaktijdschrift Esthéticienne oktober 2014