Wat een week, of beter gezegd, wat een dubbel gevoel heb ik over de afgelopen periode. De media stond er vol van; Minister Schippers wil een beleidsvoorstel indienen om van laser en IPL behandelingen een voorbehouden behandeling te maken. Maar dat is nog niet alles. Ook wilt de minister kijken om aanverwante behandelingen, die al vele jaren door gediplomeerde schoonheidsspecialistes worden uitgevoerd, voor te behouden aan BIG-geregistreerde.

De minister komt tot dit voorstel op basis van het door haar gevraagde onderzoek van het RIVM naar verschillende vormen van laseren en het mogelijke risico’, zo stelt het ministerie. Het RIVM concludeert dat aan alle behandelingen risico’s kleven en dat de gebruiker deskundig moet zijn. Ondanks dat er in het rapport staat, dat speciaal opgeleide schoonheidsspecialistes dit kunnen doen, is de minister voornemens om een hele beroepsgroep buiten spel gaan zetten. Minister Schippers: “Bij ondeskundig gebruik kunnen ernstige complicaties optreden zoals het verbranden van de huid of pigmentverkleuring. Ik kies dan ook voor patiëntveiligheid en kwaliteit”. Uiteraard is dit een goed uitgangspunt, echter is er geen bewijs dat er bij de gekwalificeerde schoonheidsspecialistes meer complicaties bekend zijn dan bij een andere beroepsgroep die deze behandelingen verricht.

Waarom ineens?
In de jaren ’90 is er een wetswijziging geweest, waardoor de diploma-eis voor de schoonheidsspecialist kwam te vervallen. Dit wil zeggen, dat iedereen zich schoonheidsspecialiste mag noemen en een dergelijk bedrijf mag beginnen. En dat gebeurde dus ook, helaas, veel ongediplomeerde mensen werden werkzaam in de beautybranche. Toen een aantal jaar geleden ook nog eens de crisis de kop op stak, zagen veel mensen een kans liggen; in de beautybranche is nog wel werk. Ontharen d.m.v., vooral IPL, werd toegepast met (vaak) apparatuur uit Verweggistan, voor een voordelige prijs. Vooral dit laatste is voor veel consumenten een trekker gebleken om naar de verkeerde, en vaak ongediplomeerde, behandelaar te gaan, die een certificaat kreeg na een dag inscholing van het apparaat. Het resultaat: ongediplomeerde mensen die werken met apparatuur die niet aan de eisen voldoet met alle gevolgen van dien.

De ANBOS (Brancheorganisatie schoonheidsverzorging) is vanaf het voorstel van de wetswijziging, na de wetswijziging en nu nog steeds, zeer actief om de branche te beschermen tegen beunhazerij als gevolg van deze wetswijziging. Men kan alleen lid worden van de organisatie als men een erkend diploma heeft en voor specialisaties, zoals ontharen, moet de specialist iedere 3 jaar een verplichte nascholing doen. De specialistes die dit goed afleggen, zijn dan ook aangesloten bij de ziektekosten verzekeraar en verzekerd bij de verzekeringmaatschappij.

Het is voor de branche dan ook een raadsel waarom de minister ineens de hele beroepsgroep wil aanpakken en niet teruggaat naar de oorzaak, wo; het vrijstellen van het beroep. Daarnaast meld de ANBOS: “Het is een schijnveiligheid die de minister afgeeft met de nieuwe wet.” Het feit dat je door iemand wordt behandeld die tuchtrechtelijk aanspreekbaar is, garandeert volgens haar geen foutloze behandelingen. “Sterker nog; artsen zijn opgeleid om huidziekten te behandelen, niet om cosmetische ontharingen te verrichten.” “Dat betekent dat de kans groot is, dat de assistenten de behandelingen gaan uitvoeren.” Resultaat: een grote financiële strop voor de branche en wachtlijsten in de zorg, dus stijgende kosten.

Uiteraard zitten mijn collega gediplomeerde specialistes en ik niet stil. Het werk dat ik al vanaf 1992 met veel passie, liefde, zorg en plezier uitoefen, kan niet zomaar ineens (deels) verloren gaan. Wij hebben ons diploma schoonheidsverzorging behaald door alle ins en outs van de huid te leren kennen, en leren nog steeds bij en investeren op andere manieren in ons bedrijf. Daarnaast worden wij erkend door de ziektekosten verzekering en door verzekeringsmaatschappijen, zodat wij ons kunnen verzekeren voor eventuele ongevallen. Wat aangeeft dat onze diploma’s van goede kwaliteit zijn!

Naast de brancheorganisatie ANBOS, zijn overal in het land schoonheidsspecialisten bezig actie te voeren tegen het plan van minister Schippers. Dit doen we onder meer door handtekeningen te verzamelen onder een petitie. In het belang van de schoonheidsspecialist en in het belang van goede en betaalbare zorg!” Ik wil u dan ook één keer als lezer van mijn column oproepen om voor 31 mei a.s. de petitie te tekenen via; www.tekenvoorhetvak.nl